Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Sobkowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Referat Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem- rok 2013 Referat Budownictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem- rok 2013

 

Zapytanie ofertowe o wartości do 14 tys. euro na konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobków w 2014 roku.

 

Formularz ofertowy

 

Formularz umowy

 

Specyfikacja

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącego postępowania pn. "Poprawa atrakcyjności i wzmocnienie konkurencyjności miejscowości Bizoręda poprzez remont świetlicy wiejskiej i doposażenie placu zabaw"


 

Przetarg nieograniczony dla postępowania pn. "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utwardzenie placu przed budynkiem świetlicy w Sokołowie Górnym".

Ogłoszenie

SIWZ

Oferta - załącznik 1

Wzór umowy - załącznik 2

Załączniki 3,4,5,6,7,8,9

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Projekt zgłoszenia robót

Przedmiar


 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego postępowania pn. "Poprawa atrakcyjności i wzmocnienie konkurencyjności miejscowości Bizoręda poprzez remont świetlicy wiejskiej i doposażenie placu zabaw"

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w  trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozwój małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Sobków poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw"

 


Przetarg nieograniczony dla postępowania pn. "Poprawa atrakcyjności i wzmocnienie konkurencyjności miejscowości Bizoręda poprzez remont świetlicy wiejskiej i doposażenie placu zabaw"

Ogłoszenie

SIWZ

Oferta - załącznik 1


Wzór umowy - załącznik 2

Załączniki 3,4,5,6,7,8,9

Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu - plac zabaw

Specyfikacja techniczna - plac zabaw

Przedmiar - plac zabaw

Dokumentacja projektowa - remont świetlicy

Przedmiar - remont świetlicy

 

Wyjaśnienia do Specyfikacji nr 1

data umieszczenia : 07.11.2013

 

Wyjaśnienia do Specyfikacji nr 2

data umieszczenia : 08.11.2013


 

Przetarg nieograniczony dla postępowania "Rozwój małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Sobków poprzez budowę ogólniedostepnego placu zabaw "

 

Ogłoszenie

SIWZ

Druk oferty załacznik 1

Wzór Umowy załacznik 2

Załączniki 3,4,5,6,7,8,9

Przedmiar

Specyfikacja techniczna

Projekt budowlany

 


 

Zapytanie ofertowe wartości do 6 tys. euro na wykonanie ogrodzenia placu zabaw i zbiornika przeciwpożarowego przy remizie OSP w Brzegach oraz doposażenie istniejącego placu zabaw (piaskownica, huśtawki) w ramach zadania pn. „Promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenach zależnych od rybactwa poprzez doposażenie placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw i zbiornika przeciwpożarowego przy placu zabaw w miejscowości Brzegi".

Specyfikacja

Przdmiar robót

Projekt zgłoszenia robót


Zapytanie ofertowe wartości do 6 tys. euro na realizację zadania pn. „Promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenach zależnych od rybactwa poprzez doposażenie placu zabaw w miejscowości Mokrsko Dolne"

Specyfikacja

Przdmiar robót

Projekt zgłoszenia robót


Zapytanie cenowe dotyczące zamówień o wartości przekraczającej 6000 do 14000 euro na realizację zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku świetlicy wiejskiej w Miąsowej".

Specyfikacja

Przdmiar robót

Projekt zgłoszenia robót

 


Formularz oferty / Instrukcja dla oferentów na wykonanie zamówienia na opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i programu Opieki nad zabytkami znajdującymi sie na terenie gminy Sobków o wartości szacunkowej ponizej 6 000 euro.

 


 

Zapytanie ofertowe o wartości do 6 tys. euro pn: „Remont dwóch zbiorowych mogił żołnierzy niemieckich z okresu I wojny światowej, usytuowanych na cmentarzu parafialnym w m. Brzegi, gm. Sobków".

Formularz ofertowy

Umowa

Wzór Umowy

Załączniki 3,4,5,6,7

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja kosztorysowa


 

Zawiadomionie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu nieograniczonego: „Przebudowa oraz remont dróg gminnych i wewnętrznych w 2013 roku."


OBWIESZCZENIE - UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni biogazowej pracującej w oparciu o uprawy rolne pod nazwą elektrociepłownia biogazowa „PRIMECO"


 

Ogłoszenie o zamówieniu na „Zakup kruszyw drogowych kamiennych z wapienia dewońskiego lub dolomitu dewońskiego do remontu dróg gminnych, wewnętrznych i innych obiektów na terenie Gminy Sobków  w 2013 roku”

-SIWZ

-załącznik nr 2-formularz ofertowy

-załącznik nr 3-oświadczenie o spełnieniu warunków

-załącznik nr 4-formularz umowy


Zapytanie cenowe dotyczące zamówień o wartości przekraczającej 6000 do 14000 tys. euro na "Remont świetlicy wiejskiej w Staniowicach"

-SIWZ

-Przedmiar


Zapytanie cenowe dotyczące zamówień o wartości przekraczającej 6000 do 14000 tys. euro na "Remont świetlicy wiejskiej w Brzeźnie"

-SIWZ

-Przedmiar


 

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane  dotyczące :Przebudowy o raz remontu dróg gminnych i wewnętrznych w 2013 roku.

-SIWZ

-załącznik nr 2-formularz ofertowy

-załącznik nr 3-oświadczenie o spełnieniu warunków

 

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sobków"


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. „Przebudowa istniejącego budynku gminnego w miejscowości Chomentów w celu dostosowania do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej"


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - na dostawy- Zakup kruszyw drogowych kamiennych z wapienia dewońskiego lub dolomitu dewońskiego do remontu dróg gminnych, wewnętrznych i innych obiektów na terenie Gminy Sobków w 2013 roku


 

PRZETARG NIEOGRANICZONY dla postępowania „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu  Gminy Sobków”

Ogłoszenie

SIWZ

Druk oferty

Wzór Umowy

Załączniki 3,4,5,6,7,8,9


 

Wyjasnienie dotyczące ogloszenie o zamówieniu - Adaptacja pomieszczeń szkolnych w budynku Szkoły Podstawowej w Sobkowie na Przedszkole Samorządowe

SIWZ

Druk oferty

 

 

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - na roboty budowlane " Przebudowa oraz remont dróg gminnych i wewnętrznych w 2013 roku".

 


 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: produkcji brykietu na części działki 525 położonej w miejscowości KORYTNICA gmina Sobków.data wytworzenia2013-12-11
data udostępnienia2013-11-26
sporządzone przez
opublikowane przezAdam Włodarczyk
ilość odwiedzin2631
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sobkowie, Plac Wolności 12, 28-305 Sobków, tel.: 41 3871037, fax: 41 3871037, sekretariat@sobkow.pl, www.sobkow.pl
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@