Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Sobkowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Uchwały Rady Gminy rok 2013 Uchwały Rady Gminy rok 2013

UCHWAŁA Nr XXVI/249/2013 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozie Gminy Sobków na lata 2013-2025

 

UCHWAŁA Nr XXVI/250/2013 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2013 rok.

 

UCHWAŁA Nr XXVI/251/2013 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Sobków

 

UCHWAŁA Nr XXVI/252/2013 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawiezmian uchwały Nr XXIV/238/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXIII/132/2008 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 22 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

 

UCHWAŁA Nr XXVI/253/2013 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie zasad sprawiania pogrzebu i zasad zwrotu poniesionych wydatków.

 

UCHWAŁA Nr XXVI/254/2013 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie podziału gminy Sobków na stałe obwody głosowania,ustalenia ich numerów,granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

UCHWAŁA Nr XXVI/255/2013 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie sieci gazowej średniego ciśnienia przez działkę bedącą własnością Gminy Sobków.

 

Uchwała Nr XXVII/256/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Sobków

 

Uchwala Nr XXVII/257/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sobków.

 

 UCHWAŁA NR XXVIII /258 / 2013 Rady Gminy Sobków z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI / 122 / 2011 Rady Gminy Sobków z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków"

 

UCHWAŁA NR XXVIII /259/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sobków w 2013 roku"

 

UCHWAŁA NR XXVIII /260/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie.

 

UCHWAŁA NrXXVIII/261/2013 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr VI/43/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

 

UCHWAŁA NR XXVIII /262/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobkow na 2013 rok.

 

UCHWAŁA NR XXVIII /263/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie przyjecia do realizacji zadania z zakresu właściwości administracji rządowej.

 

UCHWAŁA NR XXVIII /264/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie odwołania radnego Stanisława Szlembarskiego ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sobków

 

UCHWAŁA NR XXVIII /265/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmiany składzie osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sobków

 

UCHWAŁA NR XXIX /266/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie.

 

UCHWAŁA NR XXIX /267/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy.

 

UCHWAŁA NR XXIX /268/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy

 

UCHWAŁA NR XXIX/269/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 marca 2013 roku w sprawiewyrazeniea zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Wierzbica stanowiącej własność Gminy.

 

UCHWAŁA NR XXIX /270/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie stwierdzenia wygasnięcia mandatu radnego

 

UCHWAŁA NR XXIX /271/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie odwołania radnego Stanisława Chabla ze skłądu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

 

UCHWAŁA NR XXIX /272/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 marca 2013 roku w sprawiezmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sobków

 

UCHWAŁA NR XXIX /273/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie odwołania radnego Jana Gajsy ze składu osobowego Komisji Oświaty,Kultury,Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego.

 

UCHWAŁA NR XXIX /274/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnieni funduszu sołeckiego w 2014 roku.

 

UCHWAŁA NR XXIX /275/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/255/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 17 stycznia 2013 roku wsprawie wyrazenia zgody na przeprowadzenie sieci gazowej średniego ciśnienia przez działkę będaca własnością Gminy Sobków.

 

Uchwała Nr XXX/276/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne" z siedzibą w Kielcach.

 

UCHWAŁA Nr XXX/277/2013 RADY GMINY SOBKÓW z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie odwołania radnej Małgorzaty Nogajczyk ze składu osobowego Komisji Planowania, Budżetu i Finansów

 

 

UCHWAŁA Nr XXX/278/2013 RADY GMINY SOBKÓWz dnia 10 kwietnia 2013 rokuw sprawie powołania radnego Stanisława Szlembarskiego do składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego

 

 

Uchwała Nr XXXI/279/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr VI/43/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

 

Uchwała Nr XXXI/280/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie

 

Uchwała Nr XXXI/281/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Uchwała Nr XXXI/282/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Sobków

 

 

Uchwała Nr XXXII/283/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Sobkowie

-roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Sobkowie

 

Uchwała Nr XXXII/284/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie

-roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie

 

Uchwała Nr XXXII/285/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdnia finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.

 

Uchwała Nr XXXII/286/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie aboslutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2012 rok

 

Uchwała Nr XXXII/287/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie projektu na 2013 rok pt."Program aktywizacji społeczno -zawodowej bezrobotnych w Gminie Sobków" w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Uchwała Nr XXXII/288/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/260/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sobkowie

 

Uchwała Nr XXXII/289/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości administracji rządowej

 

 

Uchwała Nr XXXII/290/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2013 rok.

 

 

Uchwała Nr XXXII/291/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany w Wielolteniej Prognozie Finansowej Gminy Sobków na lata 2013-2025

 

 

Uchwała Nr XXXII/292/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągniecia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego na spłate wcześniej zaciągniętcyh kredytów

 

 

Uchwała Nr XXXII/293/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalych

 

 

Uchwała Nr XXXII/294/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie terminu,częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Uchwała Nr XXXII/295/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały  Nr XXIV/235/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobków.

 

 

Uchwała Nr XXXII/296/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/122/2011 Rady Gminy Sobków z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków

 

 

Uchwała Nr XXXIII/297/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1 mejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sobków,obejmującego teren sołectw : Jawór ,Karsy , Lipa

Załącznik Nr 2 do uchwały

Załączniki graficzny Nr 1

Załączniki graficzny Nr 2

 

Uchwała Nr XXXIII/298/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków, w granicach sołectw: Brzegi,Brzeźno,Miąsowa,Osowa i częsci sołectwa Sokołów Dolny

Załączniki graficzne

 

Uchwała Nr XXXIII/299/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Sobków


Uchwała Nr XXXIII/300/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie powołania radnego Kazimierza Bawoła do składu osobowego Komisji Planowania ,Budżetu i Finansów.

 

Uchwała Nr XXXIII/301/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świetokrzyskiego dotyczącej wyznaczania granicy Włoszczowsko-Jedrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

 

Uchwała Nr XXXIII/301/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świetokrzyskiego dotyczącej wyznaczania granicy Włoszczowsko-Jedrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

 

Uchwała Nr XXXIII/302/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świetokrzyskiego dotyczącej wyznaczania granicy Checińsko - Kieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

 

Uchwała Nr XXXIII/303/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmiany "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwadziałania Narkomanii w Gminie Sobków na rok 2013"

 

Uchwała Nr XXXIII/304/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2013 rok

 

Uchwała Nr XXXIII/305/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy sobków na lata 2013-2025

 

Uchwała Nr XXXIII/306/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

Uchwała Nr XXXIV/307/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r.

 

Uchwała Nr XXXIV/308/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 29 sieprnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

Uchwała Nr XXXIV/309/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2013 rok.

 

Uchwała Nr XXXIV/310/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2013 - 2025

 

Uchwała Nr XXXIV/311/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 2 "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków"


Uchwała Nr XXXIV/312/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/212/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 25 września 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz upoważnienia Wójta Gminy do podpisania umowy z Powiatem Jędrzejowskim w sprawie finansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 0155 T Brzegi - Sokołów Dolny - Sobków -Chomentów- Lipa o długości łącznej 6285 m ETAP III", w ramach Wieloletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II Bezpieczeństwo -Dostępność - Rozwój

 

Uchwała Nr XXXV/313/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 września 2013r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej utworzenia Chęcińsko -Kieleckiego Parku Krajobrazowego.

 

Uchwała Nr XXXV/314/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 września 2013r. w sprawieustalenia dopłat do taryf zbiorowego odprowadzania ścieków dla niektórych taryfowych grup odbiorców.

 

Uchwała Nr XXXV/315/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 września 2013r. w sprawiezmian w budżecie Gminy Sobków na 2013 rok.

 

Uchwała Nr XXXV/316/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sobkow na lata 2013-2025

 

Uchwała Nr XXXV/317/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/235/2012 Rady Gminy Sobków z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sobków

 

Uchwała Nr XXXV/318/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXIV/308/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

Uchwała Nr XXXV/319/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

 

Uchwała Nr XXXV/320/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 września 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jedrzejowskiego.


Uchwała Nr XXXVI/321/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 23 października 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w 2013 roku.


Uchwała Nr XXXVI/322/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobków na 2013 rok


Uchwała Nr XXXVI/323/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 23 października 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobków na lata 2013-2025


Uchwała Nr XXXVII/324/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Międzygminnego Związku "Planowanie Przestrzenne"z siedzibą w Kielcach


Uchwała Nr XXXVII/325/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/268/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własnośc Gminy


Uchwała Nr XXXVII/326/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obiżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sobków


Uchwała Nr XXXVII/327/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości,rolnego,leśnego.


Uchwała Nr XXXVII/328/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobkow na 2013 rok


Uchwała Nr XXXVII/329/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sobków na alta 2013-2025

 

Uchwała Nr XXXVII/330/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysom) Gminy Sobków

 

Uchwała Nr XXXVIII/331/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok


Uchwała Nr XXXVIII/332/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2025


Uchwała Nr XXXVIII/333/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok


Uchwała Nr XXXVIII/334/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2014-2025


Uchwała Nr XXXVIII/335/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii w Gminie Sobków na rok 2014.

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/336/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia do reprezentowania Gminy Sobków przed Sądem Rejonowym w Jędrzejowie

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/337/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2014 rok

 

UCHWALA Nr XXXVIII/338/2013 Rady Gminy Sobków z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

 data wytworzenia2013-12-03
data udostępnienia2013-12-03
sporządzone przez
opublikowane przezAdam Włodarczyk
ilość odwiedzin2407
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sobkowie, Plac Wolności 12, 28-305 Sobków, tel.: 41 3871037, fax: 41 3871037, sekretariat@sobkow.pl, www.sobkow.pl
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@