Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Sobkowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Ogłoszenia i komunikaty  / Wzory deklaracji i wniosków
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Wzory deklaracji i wniosków Wzory deklaracji i wniosków

Należności z tytułu wpłat podatków tj. rolnego, leśnego i do nieruchomości należny dokonywać na rachunek Urzędu Gminy w Sobkowie nr konta BS Kielce o/Jędrzejów Filia Sobków

35 8493 0004 0080 0700 0013 0007


 

Nowy nr rachunku bankowego Urzędu Gminy w Sobkowie

60 8493 0004 0080 0700 0013 0236

na który należy wplacać należności za gospodarowanie

odpadami komunalnymi

 

Wnioski do pobrania:

 

 Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Kadrowych, Kultury i Zarządzania Kryzysowego

 


Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

 Formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. 2015.1257) poniżej urzędowe formularze wniosków o przyznanie prawa pomocy PPF i PPPr.

 

formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy PPF

 

formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy PPPr

 

 


Referat Planowania i Finansów

Informaja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty skarbowej i innych opłat


Deklaracja na podatek od nieruchomości


Deklaracja na podatek rolny


Deklaracja na podatek leśny


Wniosek o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego

Deklaracja na podatek od środków transportowych

DEKLARACJA  W  SPRAWIE  USTALENIA   WYSOKOŚCI  OPŁATY ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI   KOMUNALNYMI


Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym.

Wniosek (.pdf)

Wniosek (.doc)


 Wniosek (druk do pobrania) o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek (druk do pobrania) o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:

  1. oznaczenie rodzaju zezwolenia;
  2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;
  3. numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej;
  4. przedmiot działalności gospodarczej;
  5. adres punktu sprzedaży;
  6. adres punktu składowania napojów alkoholowych  (magazynu dystrybucyjnego).

 Oświadczenie (druk do pobrania) o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

 


 

Referat Budownictwa , Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem

 

I. Planowanie przestrzenne:

1.Decyzje o warunkach zabudowy:
Pliki do pobrania:

- wniosek  

2.Decyzja o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby:
Pliki do pobrania:

- wniosek

5.Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze Studium uwarunkowań i kierunków z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium zagospodarowania przestrzennego lub:
 Pliki do pobrania:

- wniosek

6.Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
 Pliki do pobrania:

- wniosek


7.Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Pliki do pobrania:
- wniosek


8.Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
Pliki do pobrania:

- wniosek

9. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niesprzeczności zalesienia działki z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz programem natura 2000

- wniosek

10. Wniosek o wydanie zaświadczenia o  braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- wniosek

11.Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

- wniosek

12.Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości

- wniosek

13.Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację reklamy w pasie drogowym.

- wniosek


14.Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację (budowę), przebudowę*) zjazdu.

- wniosek


15.Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

- wniosek


16.Wniosek o wydanie   zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

- wniosek


17.Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej / wewnętrznej.

- wniosek


18.Wniosek o wyrażenie zgody na usytuowanie ogrodzenia od strony drogi  gminnej / wewnętrznej.

- wniosek


19.Wniosek o wydanie oświadczenia o możliwości  połączenia działki z drogą.

- wniosek


20. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sobków.

-wniosek

-Załącznik nr 1 do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - Oświadczenie

-Pełnomocnictwo

21.Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sobków.

-wniosek

22.Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

- wniosek

- Oświadczenie

-Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na opróżnianie zbiornków bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

-procedura udzielenia zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

23.Wniosek o udzielenie pomocy w usunięciu odpadów zawierających azbest w ramach realizacji "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sobków na lata 2011-2032"

-Wniosek i komplet pozostałych dokumentów do wypełnienia

24.Deklaracja w sprawie ustalenia wysokości opłat za gopodarowanie odpadami komunalnymi

 
25.Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy  lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 
 
 

- Wzór wniosku do uzupełnienia

- Zgłoszenie wycinki drzew przez osoby fizyczne

27. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej

-Wniosek

-Wykaz ras psów agresywnych

28. Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku

- Wniosek

- Przepisy w sprawie uprawy maku i konopi

29.Wniosek o ustalenie numeracji porządkowej budynków-wymagane dokumenty

-Wniosek o ustalenie numeracji porządkowej budynków-wymagane dokumenty

- wniosek o ustalenie numeru porządkowegodata wytworzenia2015-03-23
data udostępnienia2015-03-23
sporządzone przez
opublikowane przezAdam Włodarczyk
ilość odwiedzin12231
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy w Sobkowie, Plac Wolności 12, 28-305 Sobków, tel.: 41 3871037, fax: 41 3871037, sekretariat@sobkow.pl, www.sobkow.pl
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@